Not: Bu eski bir derstir sadece caironun eski sürümlerini kullanmak isteyenler için bırakılmıştır. Scarb kullanmanız önerilir.


Öncelikle, Rust'ı kurmak için şu komutu kullanınız.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh


Cairo'nun belirli bir sürümünü yüklemek isterseniz aşağıda verilen kodu tercih edebilirsiniz.

export CAIRO_GIT_TAG=v2.0.0


Bunu takiben, şu komut yardımıyla Cairo'yu sisteminize ekleyin.

curl -L https://github.com/franalgaba/cairo-installer/raw/main/bin/cairo-installer | bash


Eğer bir bağlantı problemi yaşıyorsanız, curl komutuna -k ekleyerek yeniden indirme işlemi gerçekleştirin.

curl -k -L https://github.com/franalgaba/cairo-installer/raw/main/bin/cairo-installer | bash


Derleme esnasında eğer bir hata mesajı alıyorsanız, şu komutları kullanarak cc bağlayıcısını kurun.

sudo apt-get install build-essential


Ardından, Cairo'yu kaldırın ve tekrar yüklemeye çalışın.

rm -fr ~/.cairo
curl -L https://github.com/franalgaba/cairo-installer/raw/main/bin/cairo-installer | bash


Hala bir problemle karşılaşıyorsanız, cc'nin ortam değişkenlerinin doğru konfigüre edildiğinden emin olmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

echo $PATH
export PATH=$PATH:/path/to/cc


Cairo'yu tekrar yüklemek için ilgili komutları kullanın.

Caro için shell ortamınızı konfigüre edinin 

Bash kullanıyorsanız:

echo 'export CAIRO_ROOT="$HOME/.cairo"' >> ~/.bashrc
echo 'command -v cairo-compile >/dev/null || export PATH="$CAIRO_ROOT/target/release:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'export CAIRO_ROOT="$HOME/.cairo"' >> ~/.profile
echo 'command -v cairo-compile >/dev/null || export PATH="$CAIRO_ROOT/target/release:$PATH"' >> ~/.profile
echo 'export CAIRO_ROOT="$HOME/.cairo"' >> ~/.bash_profile
echo 'command -v cairo-compile >/dev/null || export PATH="$CAIRO_ROOT/target/release:$PATH"' >> ~/.bash_profile


Zsh kullanıyorsanız:

echo 'export CAIRO_ROOT="$HOME/.cairo"' >> ~/.zshrc
echo 'command -v cairo-compile >/dev/null || export PATH="$CAIRO_ROOT/target/release:$PATH"' >> ~/.zshrc


Ortam ayarlarınızı aktif hale getirmek için shell'i yeniden başlatın

exec "$SHELL"


Doğru bir kurulum yaptığınızdan emin olmak adına şu komutu çalıştırın ve cairo-compile 2.0.0 çıktısını bekleyin.

cairo-compile --versionScarb'ı sisteminize eklemek adına ilgili komutu kullanın.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://docs.swmansion.com/scarb/install.sh | shArdından shell ortamınızı bir kez daha yeniden başlatın.

exec "$SHELL"Kurulumun başarılı olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

scarb --version