Cairo'da değişken tanımladığınızda, bu değişkeni değiştiremezsiniz çünkü Cairo'da değişkenler, diğer dillerin aksine değiştirilemez olarak tanımlanır. Basit bir değişkeni değiştirip terminale yazdırmak için variables adında bir scarb projesi başlatalım ve aşağıdaki kodu kullanalım:

use debug::PrintTrait;
fn main() {
  let x = 15;
  x.print();
  x = 20;
  x.print();
}


Bu kodu scarb cairo-run komutuyla çalıştırdığımızda aşağıdaki hatayı alırız:

error: Cannot assign to an immutable variable.
 --> variables.cairo:5:5
  x = 20;
  ^****^
​
Error: failed to compile: variables.cairo


Bu hata, x değerinin değiştirilemez (immutable) olduğunu ve ikinci bir değer atayamayacağınızı gösterir. Cairo'da değişkenleri değiştirilebilir (mutable) olarak tanımlamak için değişkenin soluna mut anahtar kelimesini ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak bu değişikliği yapalım:

use debug::PrintTrait;
fn main() {
  let mut x = 15;
  x.print();
  x = 20;
  x.print();
}


Bu şekilde değişkenin değerini değiştirebilir ve istediğimiz sonucu elde edebiliriz.


Constants


Sabitler de değişkenler gibi değiştirilemez, ancak değişkenlerin aksine sabitlerde mut anahtar kelimesi kullanılamaz ve let yerine const ile tanımlanırlar. İşte bir sabit değişken örneği:

const ONE_HOUR_IN_SECONDS: u32 = 21000;


Cairo'da sabitler, büyük harflerle ve iki kelime arasına alt çizgi koyularak isimlendirilir.


Shadowing


Gölgeleme, aynı isimle tanımlanan iki değişkenin durumunu ifade eder; burada son tanımlanan değişken, ilk tanımlananı gölgede bırakır. Bu durumu aşağıdaki örnekle açıklayalım:

use debug::PrintTrait;
fn main() {
  let x = 5;
  let x = x + 1;
  {
    let x = x * 2;
     
    x.print()
  }
   
  x.print();
}


Bu kodda, ilk olarak x değişkenine 5 değeri atanır. Ardından, let x = x + 1 ifadesiyle, orijinal x değerini alıp 1 ekleyerek yeni bir x değişkeni oluşturulur ve bu yeni x değeri 6 olur. Daha sonra, süslü parantezlerle oluşturulan iç kapsamda, let x = x * 2 ifadesiyle bir kez daha x değişkeni gölgelenir ve önceki değeri 2 ile çarparak yeni bir x değişkeni oluşturulur ve bu yeni x değeri 12 olur. Bu iç kapsam sona erdiğinde, iç gölgelendirme sona erer ve x değeri tekrar 6 olur.


Gölgeleme durumunda mut anahtar kelimesi kullanılmaz. Çünkü mut anahtar kelimesi, aynı değişkene farklı bir değer atanabilmesini sağlar. Ancak gölgeleme durumunda, let anahtar kelimesiyle aynı isimli yeni bir değişken oluşturulur ve önceki değişken gölgede kalır.


Daha önce de belirtildiği gibi, değişken gölgeleme ve değiştirilebilir değişkenler alt seviyede eşdeğerdir. Bir değişkeni gölgelediğinizde, türünü değiştirdiğinizde derleyicinin şikayet etmez. Örneğin, programımızın u64 ve felt252 tipleri arasında bir tip dönüşümü gerçekleştirdiğini varsayalım.

use debug::PrintTrait;
use traits::Into;
fn main() {
  let x = 2;
  x.print();
  let x: felt252 = x.into(); 
  x.print()
}


İlk x değişkeni u64 tipine sahipken, ikinci x değişkeni felt252 tipine sahiptir. Böylece gölgeleme bizi x_u64 ve x_felt252 gibi farklı isimler bulmaktan kurtarır; bunun yerine daha basit olan x ismini tekrar kullanabiliriz.


Ancak, bunun için mut kullanmaya çalışırsak, burada gösterildiği gibi, bir derleme zamanı hatası alırız:

use debug::PrintTrait;
use traits::Into;
fn main() {
  let mut x: u32 = 2;
  x.print();
  x = 100_felt252;
  x.print()
}


Hata, bir u64 (orijinal tür) beklediğimizi ancak farklı bir türe sahip olduğumuzu söylüyor:

$ scarb cairo-run
error: Unexpected argument type. Expected: "core::integer::u32", found: "core::felt252".
 --> lib.cairo:9:9
  x = 100_felt252;
    ^*********^

Error: failed to compile: src/lib.cairo